เทป โคแบน
ติดแน่นได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้ตัวยึด พันกระชับ ไม่หลุดง่าย น้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดี
  • คุณลักษณะ
    – เหมาะกับการพันเพื่อกระชับและรองรับเฉพาะส่วน
    – ใช้ป้องกันอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย หรือการใช้งานของข้อต่อ หรือส่วนต่างๆ ที่มากกว่าปกติ
    – วัสดุทำจากยางธรรมชาติ ทำให้ติดแน่นได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้ตัวยึด พันกระชับ ไม่หลุดง่าย น้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดี

 

 

 

Advertisements