การใช้ปรอทวัดไข้

   วิธีใช้ปรอทวัดไข้                                      

 1. ทางรักแร้
  เช็ดรักแร้ให้แห้ง  สอดปลายกระเปาะบริเวณรักแร้
  หนีบให้แน่นนาน  3 – 4  นาที  แล้วจึงอ่านอุณหภูมิ
  (อุณหภูมิปกติ  =  36.4 ºC   หรือ  =  97.4ºF)

 2. ทางปาก
  สอดปลายกระเปาะไว้บริเวณใต้ลิ้น  ปิดปากลง
  และห้ามเคี้ยวหรือกัด  เพื่อป้องกันไม่ให้ปรอทแตก
  รอนาน  2  นาที  แล้วจึงอ่านอุณหภูมิ
  (อุณหภูมิปกติ  =  37.0 ºC   หรือ  =  98.6ºF)

 3. ทางทวารหนัก
  ให้ผู้ป่วยนอนคว่ำ  นำปลายกระเปาะจุ่ม  วาสลิน  หรือ  oil
  เพื่อหล่อลื่นไม่ให้เจ็บ  ค่อยๆสอดปลายกระเปาะ  ไม่ควรสอดลึก
  เกิน  1  นิ้ว  รอสัก  2 – 3  นาที  จึงนำออกมาอ่านอุณหภูมิ
  (อุณหภูมิปกติ  =  37.6 ºC   หรือ  =  99.6ºF)


  ข้อมูลประกอบ

 • การเตรียมพร้อมก่อนใช้ปรอทวัดไข้
  โดยการนำปรอทที่ทำความสะอาดแล้ว  จับบริเวณปลายด้าม
  ด้านบนให้แน่น โดยหันปลายกระเปาะลงด้านล่าง สะบัดอย่างแรง
  ให้สีปรอทลงไปอยู่ต่ำกว่าขีด  35.6  องศาเซลเซียส  (96  องศา
  ฟาเรนไฮต์)  และไม่ควรให้อาหารหรือเครื่องดื่ม  ไม่ว่าร้อนหรือ
  เย็น  ครึ่งชั่วโมงก่อนการวัดอุณหภูมิ
 • ผลวิเคราะห์ไข้วัดทางปาก
  ไข้ต่ำ                       37.3  –  38.3 ºC
  ไข้ปานกลาง             38.4  –  39.0 ºC
  ไข้สูง                        39.1  –  40.0 ºC
  ไข้สูงมาก                          >  40.0 ºC
 • วิธีการอ่านอุณหภูมิ
  ใช้มือจับปลายด้านบน  ให้
  เทอร์โมมิเตอร์อยู่แนวนอน  จนเห็น
  อุณหภูมิชัดเจน  อ่านค่าบริเวณขีดสิ้นสุดของปรอท
 • การดูแลรักษาเทอร์โมมิเตอร์
  หลังการใช้แล้ว  ควรล้างสบู่แล้วเช็ดด้วยแอลกอฮอล์  รอให้แห้ง
  แล้วบรรจุลงในกล่องเดิมเพื่อเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไป
ref : http://thaihow.tripod.com/hea113.htm
Advertisements